วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ม.ล.สราลี กิติยากร ปฏิบัติภารกิจอ.คอนสาร


ม.ล.สราลี กิติยากร ปฏิบัติภารกิจ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี จำนวน ๑๑๒ กอง
ณ วัดศูนย์ธรรมรัศมี และ บันทึกถ่ายทำรายการ "เที่ยวละไมไทยแลนด์" ในพื้นที่อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา
๐๖.๒๕ - ๐๖.๕๕ น. โดยมี เจ้าอธิการไพรัตน์ อภินนฺโท รองเจ้าคณะอำเภอคอนสาร
นายประทีป ศิลปเทศ นายอำเภอคอนสาร ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกคณะทีมงาน
ในการปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ไม่มีความคิดเห็น: